Monthly Archives: February 2009

songs line

“songs line” e усещането за място за аборигените. Цялото им номадско съществуване се базира на “нишката на мечтата”. Мястото им на земята е техният свят, чиято история трябва да бъде разказана чрез песен. Задължени са, да опазят жива историята на … Continue reading