Monthly Archives: January 2011

_IGP0116_s © 2011 . All rights reserved.

за живота и смъртта

“Животът и смъртта са в ума и никъде другаде. Умът се смята за универсална основа на всички преживявания – създател на щастието и създател на страданието, създател на това, което наричаме живот, и това, което наричаме смърт. Единствените наистина сериозни … Continue reading