Thief of Time (1)… my favourite

150px-thief_of_time.jpg

Скъпи ми глупавичък Дръвчо – рекъл му Уен – аз научих всичко. В свитата ръка няма нито минало, нито бъдеще. Има само СЕГА. Няма друго време освен настоящето. Предстои ни много работа.

Узнах, че времето е създадено за хората, а не обратното. И се научих как да му придавам форма и да го направлявам. Знам как да превърна мига във вечност, защото той вече си е тъкмо такъв… Знам и отговора на множество ?-си. Питай:
– Ъъъ… А какво ще желае учителят за закуска?
– А, този въпрос е от по-трудните

А ако искате да научите историята, спомнете си, че тя не е размотаваща се нишка. Историята се тъче. Случки на различни места и в различни моменти се събират към мъничка точица в пространство-времето, към съвършения миг.

Смърт тъй и не можа да си обясни защо допусна Смърт на мишките да съществува самостоятелно. Та нали да бъдеш Смърт, означава да си смърт на всичко, включително всевъзможните гризачи. Но може би, всеки се нуждае от своя частичка, на която – образно казано е позволено да тича гола под дъжда, да мисли за немислимото, да се спотайва в ъгъла и да шпионита света, да върши всичко забранено, което доставя ТАКОВА удоволствие.

Пределната вещица си изкарва прехраната, като постоянно стъпва по пределите м/у живота и смъртта, светлината и мрака, доброто и злото, освен това (което е най-опасно) между днешния и утрешния ден.

Винсънт, не е задължително да има смисъл във ?-сите – натърти г-ца Сюзън. Това е задължително само за отговорите.

Сюзън постъпи необичайно… вслуша се. За една учителка това е почти непосилна задача.
– Аз не съм извън човечеството – рязко го прекъсна тя… просто имам допълнителни дарби.
Не минаваше и ден, без тя да съжалява, че е обременена с толкова чудата наследственост. Но веднага се питаше, какво ли е да крачиш из света, без да забелязваш скалите под краката си и звездите в небето, да имаш само 5 сетива, да си почти сляпа и едва ли не глуха…

ДАМАТА ВРЕМЕ БЕ ХВАНАТА В КАПАН…ИСТОРИЯТА БЕ НАТРОШЕНА…
В такъв момент Сюзън изобщо не би си направила труда да ръси безсмислици от рода на “Това е невъзможно!”. Казваха ги хора, които се заблуждаваха, че живеят в света на действителността.

Следва…

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked:*

*