through the silence

xerxes има чуден ремикс на Depech…

It’s the dark night of my soul
And temptation’s taking hold
But through the pain and the suffering
Through the heartache and trembling

I feel loved
I feel loved

As the darkness closes in
In my head I hear whispering
Questioning and beckoning
But I’m not taken in

I feel loved
I feel loved

From the depths of my emptiness
Comes a feeling of inner bliss
I feel wanted, I feel desired
I can feel my soul on fire

I feel loved
I feel loved

Възхищавам се, точно от тази наша “част”, способна да говори, шепне или крещи в тишина. Понякога, дори без да ни уведомява. Тя просто задейства невидимия механизъм, дълбоко вътре и ние правим, каквото трябва, без нужда от логика. Слушайки вечерните ми приглушени стъпки, омекотени от прошумоляващия цветен килим по улиците, чувствам уюта на тази тишина. Така реагирам и на красотата. Пред всичките и лица… енергия, динамика, музика, цветове, общуване, съзерцание, покой. Тихо. Обезсилена от силата и. Обичаща. 

“I love myself,
I love you.
I love you,
I love myself.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked:*

*