Истината за една фраза

Всъщност, тя е някъде “там“, както винаги;). Само чака нещо да раздвижи нещата, за да я откриеш. Днес получих първият “contact” от формата, ползван по предназначение. Антон насочи вниманието ми към факт, който бях забравила. Не може да се позоваваш на обективността на всичко написано, което прочетеш някъде. Преди месец срещнах красива мисъл на Дейвид Хюм в списание Гео, която перфектно щеше да замени моята, вече тежаща на заглавната страница. Не се бях сетила да проверя за правилния превод, нито дали е на Хюм. Оказа се следното:

“Beauty is in the eye of the beholder” (преведена като “Красотата е в окото на наблюдаващия”) освен, че беше грешно преведена е всъщност гръцка мисъл, срещната за пръв път през 3-ти век преди Христа, но точно в този си вид през 1878г. е използвана като цитат от Margaret Wolfe Hungerford.

“Beauty in things exists merely in the mind which contemplates them” е всъщност мисълта на Дейвид Хюм, за чийто превод – “Красивите неща съществуват просто в съзнанието на тези, които ги съзерцават” помогна Светло:).

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked:*

*