songs line

“songs line” e усещането за място за аборигените. Цялото им номадско съществуване се базира на “нишката на мечтата”. Мястото им на земята е техният свят, чиято история трябва да бъде разказана чрез песен. Задължени са, да опазят жива историята на тяхното парченце земя за поколенията. Ако някой остави историята да умре, умира самото място, а с него и хората.

Местата измислят историите и се грижат тези истории да бъдат разказвани, историите не се случват “и без друго”, като просто си търсят места, в които да се разиграят.

Места, където прекарваме целият си живот. Места, на които сме само за миг. Места, които откриваме напълно случайно. Места, чието име само видяно на картата и вече ни привличат. Които никога повече няма да видим. Които никога няма да забравим. Места, по които копнеем. Които ни внушават страх. Или такива, където се чувстваме като у дома. Места, които ни изпълват със страхопочитание. Места, които вече сме сънували, преди кракът ни да е стъпил там. Места, където сме се губили. Места, които сме изгубили. Местата правят от нас това, което ние сме. Закрилят ни. Но могат и да ни унищожат. Колкото и метафоричен вид да имат, местата са нещо напълно реално. Можеш да вървиш из тях или пък да легнеш на земята им. Можеш да си вземеш камъче в джоба или пък шепа пясък. Единствено самото място не можеш да отнесеш никъде. То не принадлежи никому, дори и на фотоапарата.

Местата имат памет. Затова снимам предимно места, за да не позволя съществуването им да се схване като нещо саморазбиращо се и наготово дадено.”

Вим Вендерс

Chat of the day: в усещането за място и удоволствието от него – трябва да има въздух. Историите искат въздух, за да се саморазкажат…

Key moments: с аромат на кафе, приседнала на стълбите до градината, слънце, звук от прибой, черно-бели истории и аромат на хвойна.

Refrain: There are places i remember all my life, though some have changed… all these places had their moments… in my life I’ve loved them all.  (Beatles)

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked:*

*