Homemade Wifi Extender

Или как да превърнем нашият 60$ рутер в 600$. И това покрай затрудненията на BTK рутера, който не покриваше навсякъде. Поровихме се и изскочи ето това:

homemade WiFi extender

Има и чертеж, който изглежда доволно лесно, дори за мен. Така че, остава само да се пробва. Extender-ите на пазара са пари, които нямам желание да дам, точно сега. И то защо, след като ми е нужно само домакинско фолио, ножица, лепило и разпечатан чертеж.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked:*

*